i-TYA69WF

i-TYA69WF

TOYOTA專車專用

6x9"分離式套裝喇叭

(含高音x2、中低音x2)

NT$ 5,800
單位
一對
數量

對應的動力系統

i-TYA69WF
i-TYA69WF
i-TYA69WF
i-TYA69WF

★★註:產品組合會依照實際車型適當調整★★

其他人也買了...

請選擇您的車款